fit-out

Realizace interiérové stavby (Fit-Out) vychází z historie naší společnosti založené v roce 1991 jako čistě stavební firma. Postupem let po založení vlastních dílen (truhlářská, zámečnická) se předmět podnikání posunul právě více do interiéru a ke krystalizaci naší specializace na stavebně – interiérové práce v jakémkoliv rozsahu. Díky mnohaleté praxi stavebních i interiérových projektů, rozumí náš tým potřebám a konsekvencím složitých fit – outů s vysokou mírou odbornosti.